Menu Close

Skelbimas dėl turto viešo nuomos konkurso

VšĮ Širvintų r. pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – PSPC) skelbia turto, esančio P. Cvirkos g. 13,  Širvintose, Širvintų seniūnijoje, Širvintų rajone, plane pažymėtas indeksais – 1-68, 1-69, 1-127, 1-128, 1-129, 1-131, bendrasis plotas – 77,53 kv. m, viešą nuomos konkursą.

Nuomos sutarties terminas – 5 (penkiems) metams. Pradinė turto nuomos kaina – 6,00 Eur už kvadratinį metrą per mėnesį.

Paraiškos dalyvauti konkurse teikiamos iki 2023 m. kovo 23 d. 12.00 val. PSPC (210 kab., Audronei Vaitkūnienei). Adresas ir telefonas papildomai informacijai gauti: PSPC, P. Cvirkos g. 13, Širvintos, tel. Nr. 8 382 30220, el. p. rastine@sirvintupspc.lt.

Fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys dalyvauti patalpų nuomos konkurse, arba jų atstovai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas skelbiamas, pavadinimas, adresas („Dėl turto, esančio P. Cvirkos g. 13, Širvintose, Širvintų rajone, nuomos konkurso“) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti: paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas, adresas, telefono numeris, banko pavadinimas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir banko kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas, adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir banko kodas (juridiniams asmenims), būdas (elektroniniu paštu arba registruotu paštu), kuriuo jis turėtų būti informuotas apie konkurso rezultatus, siūlomas konkretus nuompinigių dydis.

Juridinis asmuo pateikia: Juridinių asmenų registro išrašą arba registro elektroninį sertifikuotą išrašą (ESI) ir juridinio asmens įstatų kopiją, patvirtintą antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir vadovo arba įgalioto atstovo parašu (konkurse dalyvaujantys ūkininkai turi pateikti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopiją).

Fizinis asmuo pateikia asmens dokumento kopiją.

Konkurso dalyvis prieš pateikdamas dokumentus privalo sumokėti pradinį įnašą – 450 Eur (keturi šimtai penkiasdešimt eurų) į PSPC, įstaigos kodas – 178298773, sąskaitą Nr. LT504010042000030066, esančią Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje, banko kodas – 40100. Dalyviai arba jų įgalioti atstovai, nedalyvaujantys komisijos posėdyje, mokėjimo kvitą ar nurodymą, įrodantį, kad sumokėjo nurodytą pradinį įnašą, privalo pristatyti iki komisijos posėdžio pradžios.

Vokai su paraiškomis bus atplėšiami komisijos posėdyje 2023 m. kovo 24 d. 14.00 val., adresu: P. Cvirkos g. 13, Širvintose, 220 kab.

 

2023-03-17

Skip to content