Širvintų r. PSPC | Galimybė gauti sveikatos priežiūros paslaugas nuotoliniu būdu
Širvintų pirminės sveikatos priežiūros centras
sirvintupspc, sirvintu pirmines sveikatos prieziuros centras, sveikatos prieziuros centras
19494
post-template-default,single,single-post,postid-19494,single-format-standard,unknown,wp-accessibility-helper,accessibility-contrast_mode_on,wah_fstype_script,accessibility-location-right,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Galimybė gauti sveikatos priežiūros paslaugas nuotoliniu būdu

 

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – PAASP) paslaugų teikimo organizavimo tvarka nustatoma ir keičiama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais. Pagal šiuo metu galiojančią tvarką pacientams ir jų artimiesiems PAASP įstaigoje turi būti sudaryta galimybė gauti nuotolines sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – NSP paslaugos).

NSP paslauga – naudojantis informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis, kuriomis yra galimybė identifikuoti asmenį, šeimos gydytojo komandos nario (šeimos gydytojas arba vidaus ligų gydytojas, vaikų ligų gydytojas, akušeris ginekologas ir chirurgas, o taip pat bendrosios praktikos slaugytoja) pagal kompetenciją teikiama paslauga pacientui, jam nevykstant į PAASP įstaigą. NSP paslaugos paskirtis – skirti pacientui pakartotinius tyrimus, tęsti vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių (toliau – vaistai ir MPP) skyrimą.

Šeimos gydytojo komandos narys, teikdamas NSP paslaugą, gali:

  • tęsti suaugusiam pacientui anksčiau paskirtų vaistų ar MPP skyrimą, išrašydamas receptą vaistams ir MPP;
  • ne ilgiau kaip 1 mėnesio laikotarpiui išrašyti receptą vaikams;
  • jei paciento būklė stabili, skirti pakartotinius tyrimus ;
  • paaiškinti pacientui ar jo atstovui atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą, vaistų ar MPP vartojimą.

Atkreipiame dėmesį, kad tęsti pacientui anksčiau paskirtų vaistų ar MPP skyrimą, skirti pakartotinius tyrimus ir paaiškinti pacientui ar jo atstovui atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą pagal šiuo metu galiojančią tvarką galima ne daugiau kaip 1 kartą. Suteikus NSP paslaugą, pacientas kitą kartą dėl tos pačios priežasties privalo atvykti į PAASP įstaigą.

NSP paslaugą teikiantis šeimos gydytojo komandos narys pirmiausia turi išsiaiškinti subjektyvią paciento sveikatos būklę (remdamasis paciento ar jo atstovo suteiktais duomenimis) ir spręsti dėl tolesnio paslaugos teikimo. Atsakomybę už informacinėmis ar elektroninio ryšio technologijomis pateiktų duomenų apie paciento sveikatos būklę teisingumą prisiima pacientas ar jo atstovas.

NSP paslaugos neteikiamos, kai:

  • nėra galimybės identifikuoti asmenį, kuriam prašoma suteikta NSP paslaugą);
  • negalima įsitikinti paciento ar jo atstovo pateikiamų duomenų apie sveikatą tikrumu;
  • prašoma paslauga vertintina kaip naujas gydymo atvejis (nėra NSP paslauga);
  • paciento sveikatos būklės negalima įvertinti be apžiūros;
  • prašoma paskirti vaistų ar MPP, kurių jis anksčiau nevartojo.

Aukščiau įvardintais atvejais  pacientas turi būti registruojamas konsultacijai  įprastine tvarka.

Širvintų r. PSPC baigė pirmąjį pasirengimo teikti įstaigos pacientams NSP paslaugas etapą. Praėjusią savaitę sukonfigūruota ir jau pradėjo  veikti nauja moderni telefonijos sistema, leidžianti vienu metu priimti kelis tuo pačiu registratūros numeriu skambinančiųjų skambučius, fiksuoti neatsakytus skambučius (skambinusiems ir nesulaukusiems sujungimo bus perskambinta), pacientui sutikus (pagal nutylėjimą) įrašyti pokalbius, siekiant užtikrinti NSP paslaugų kokybę. Tikimės, jog iki kovo pabaigos užbaigsime ir antrąjį naujos ryšių technologijos diegimo bei  jos integracijos  su įstaigos naudojama informacine sistema etapą,  o tai leis užtikrinti patikimą paciento identifikavimą ir paspartins NSP paslaugą teikiančio šeimos gydytojo komandos nario darbą .

Pacientai NSP paslaugoms bus registruojami iš anksto. Šiuo metu paciento, norinčio gauti NSP paslaugą, identifikavimą galime užtikrinti tik susieję jį su asmens kodu. Kreipiantis dėl NSP paslaugų, paciento ar jo atstovo bus prašoma pasakyti 3-4 skaičius iš asmens kodo. Siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą, kodas, kuriuo bus identifikuojamas pacientas, turi būti patvirtintas jo parašu.  Todėl asmenys, pageidaujantys gauti NSP paslaugas, privalo atvykti į įstaigą ir  pasirašyti sutikimą dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kuriame bus nurodytas jo identifikavimo kodas.  Prašome kreiptis į 115 kabinetą.

 

2019-02-18Keisti teksto dydį
Kontrastas